Rey M. Alcisto - For Powercarb

“I used Powercarb in 3 days before fight, maganda and katawan ng manok, tama lang sa moisture, nag champion ako ng 4 wins, insurance ako sa 3cock ng dalawang bases.”
“Vitality is most important in conditioning process for 17 days in 21 days conditioning, maganda ang katawan ng manok, tama sa moisture, I used it in my 4 wins champion, insurance sa 3cock ng dalawang bases.”