Henry Villajuan - For Vitality

“Ako nasulayan ang Vitality sa pag gamit nako, himsug-kaayo akong mang sisiw ug dali ra-mo dako.” For: POWER CARB “I used Power Carb in 2 days before fight maganda ang katawan ng manok ko tama lang ang bigat.”