ACCELR8

PERFORMANCE ENHANCING PELLETS
 

BLACKROOSTER INC ขอเสนออาหารเม็ดเสริมประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ACCELR8 ACCELR8 สูตรพิเศษที่มีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ถึง 8 ชนิด ที่ผ่านการปรับสภาพ ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่จำเป็นระหว่างช่วงฝึกซ้อม ACCELR8 มีสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหาร (DEB) ที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มระดับสารต่าง ๆ ที่อยู่ในเลือด และการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อสมรรถภาพสูงสุดในการแข่ง ACCELR8 คิดค้นมาให้มีกากใยที่ช่วยเพิ่มการย่อยอาหารและการดูดซึม เพื่อควบคุม การใช้พลังงาน ควบคู่กับการควบคุมการถ่ายของเสีย อาการหายใจเร็วกว่าปกติ อาการหอบ และ อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ACCELR8 ยังเป็นสูตรที่มีวิตามินและแร่ธาตุ คุณภาพสูง เพื่อการใช้พลังงานจากอาหารที่กับเก็บในกล้ามเนื้อ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์พิเศษประกอบด้วยสารอาหารสำคัญต่อความแข็งแรงของผิวหนัง เพื่อเสริมสร้างความเงางามที่เป็นเกราะป้องกันขน

ผลประโยชน์

 • ควบคุมการใช้พลังงาน
 • ออกกำลัง/ฝึกซ้อมได้เต็มที่
 • ฟื้นตัวเร็วขึ้น
 • ช่วยเพิ่มระดับสารต่าง ๆ ที่อยู่ในเลือด
 • เสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มการย่อยอาหารและการดูดซึม เพื่อควบคุมการใช้พลังงาน

Advantages

 1. Packed sealed and fresh
 2. No artificial color
 3. No need to add additional pellets
 4. Low inclusion

วิธีใช้


 • วันที่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมดในโปรแกรม 21 วันให้ใส่ 10 กรัมต่อมื้ออาหาร วันละ 2 ครั้ง
 • วันที่ 13 ถึง 17
  (อาหารเช้าเท่านั้น)
  ให้ใส่ 10 กรัมต่อมื้ออาหาร ครั้งละ 1 วัน
© Copyright 2019 - Black Rooster Inc.